Samarbetspartners

Henrik Hansson,
ek.dr. Handelshögskolan Göteborg.
organisationsutveckling och ledarskap

Eva Ossiansson,
ek.dr. Handelshögskolan Göteborg.
marknadsföring och expert på varumärken.

Ekorretången Media,
videoproduktion, event och ljud.
webb: www.ekorretangen.se